​បើ​តាម​Channelnewsasia​បាន​រាយការណ៍ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ថា​​ការប៉ះ​ទង្គិច​គ្នា​ដោយ​ប្រដាប់​អាវុធ​រវាង​កង​កម្លាំង​សន្ដិសុខ​ហ្វីលីពីន​និង​ក្រុម​ឧទ្ទាម​ម៉ូស្លីម នៅ​ទីក្រុងMamasapano ក្នុង​ខេត្ត Maguindanao ប្រទេ​សហ្វីលីពីន ​ហើយ​មាន​កងកម្លាំង​សន្ដិសុខយ៉ាង​ហោច​ណាស់​៣០​នាក់​ត្រូវ​គេ​ខ្លាច​ឬ​ជឿ​ថាបាន​ស្លាប់​បាត់បង់​ជីវិតហើយ។


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។