ការមិនអើពើនឹងជាតិពុលគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សំរាប់អ្នក។ ជាតិពុលគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងពីខ្យល់ទៅក្នុងអាហាររបស់យើង។ ជាតិពុលពីការទាំងនេះអាចផ្ទុកក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកយើង។ នោះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវបានគេកំណត់នូវសញ្ញាមួយចំនួនដែលរំលឹកថាយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែលាងជាតិពុលចេញពីរាងកាយ Flush ។
10-Symptoms-To-Remind-You-To-Rid-Your-Body-Of-Harmful-Toxins-01
1. ការគេងមិនលក់បានរារាំងចលនាឈាមរត់ -show ជាតិពុលក្នុងរាងកាយនោះ។

2. ខ្វះថាមពល – មានអារម្មណ៍ថាតែងតែអស់កំលាំងគឺជាសញ្ញានៃការ Overload ពុល។

3. បញ្ហាស្បែក – ស្បែកឬរមាស់ស្បែកបានបង្ហាញថារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីលាងសម្អាតជាតិពុលជាលក្ខណះធម្មជាតិ។

4. ឈឺក្បាល -Toxins irritates ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងលទ្ធផលនៅក្នុងការឈឺក្បាល។

5. សឬអណ្តាតលឿង coated – នេះគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃជាតិពុលក្នុងឈាម

6. ពីបញ្ហាទឹកនោមក្តៅ -Toxin នៅក្នុងថ្លើមធ្វើឱ្យទឹកក្នុងទឹកប្រមាត់ជាច្រើនទៀតផ្តោតអារម្មណ៍និងក្រាស់។ ថង់ទឹកមាត់ក្លាយជាការផ្តោតអារម្មណ៍ទឹកប្រមាត់ដោយការស្ទះនេះ។

7. កម្ដៅ -To ចាក់ទឹកជាតិពុលចេញពីរាងកាយ, ថ្លើមធ្វើការច្រើនជាមុន។ ការនេះធ្វើឱ្យរាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកកើនឡើងលឿនហួស។


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។