តើអ្នកបានស្នើសុំកម្មវិធីបន្ថែមទឹកប្រាក់របស់ M88 ហើយរឺនៅ? បើនៅសូមធ្វើការស្នើសុំវាឥឡូវនេះ! ដើម្បីចូលរួមអបអរថ្ងៃ CHRISTMAS ដែលនឹងចូលមកដល់ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ M88 បានរៀបចំកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើនសំរាប់លោកអ្នក។ រាល់សមាជិកដែលបានដាក់ប្រាក់លេងក្នុងអំឡុង ពេលនេះ នឹងទទួលបានការបន្ថែមពិសេស 25% ពីទឹកប្រាក់សរុបដែលអ្នកបានដាក់លេងក្នុង M88។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ M88 នៅមានកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើនទៀតដែលបានត្រៀមជាស្រេចសំរាប់លោកអ្នក! ពិសេសសំរាប់សមាជិកថ្មី នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ 288ដុល្លារ សំរាប់ជាការស្វាគមន៍ នៅពេលដែលសមាជិកថ្មីធ្វើការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង។ រាល់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ជូន សុទ្ធសឹងតែជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមសំរាប់អ្នកក្នុងការលេងកំសាន្ត សូមកុំអោយរំលងវាអោយសោះ! ចូលទៅស្នើសុំវាទាំងអស់ឥឡូវនេះ!

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង៖
LIVE CHAT | SKYPE: M88_CamCS | Email: cam_cs@m88.com | Tel: 099526688
ចុះឈ្មោះលេង M88 សូមចុចទីនេះ | ស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសសូមចុចត្រង់នេះ


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។