អង្គុយ​នៅ​ក្នុង​រូបរាង​W​, ដូច​ដែល​បាន​មើល​ឃើញ​នៅ​លើ​រូបថត​, នេះ​គឺ​បើសិនជាអង្គុយ​ជា​ញឹកញាប់​នៅទ្រង់ទ្រាយចឹងសូមបញ្ឍប់ភ្លាម។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយមានអ្នកខ្លះមាន​បញ្ហា​ដោយអង្គុយបែបw​ភាគ​ច្រើន​មិន​បាន​យល់​។ លើស​ពី​នេះ​ទៅទៀត​ការ​អង្គុយ​បែប​នេះ​អាច​បង្កើត​ការ​បង្វិល​ត្រគាក​ផ្នែក​ខាងក្នុង​និង​ការ​បង្កើត​នៃ​ការ​ជ​ម្រុ​ញ​មួយ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៃ​បញ្ហា​ឆ្អឹង​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ង​រ​! ​មាន​អ្វី​ជា​ច្រើន​ទៀត​, ទីតាំង​នេះ​ផង​ដែរ​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ខូច​ទ្រង់ទ្រាយ​សាច់ដុំ​និង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ដូច​ជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ឆ្អឹង​មិន​ត្រឹមត្រូវ​។ ជា​ការពិត​, ​វិជ្ជាជីវៈ​នឹង​គ្រប់​ព្រមាន​អ្នក​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កូន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​អង្គុយ​ដូច​នេះ​។
1451008819.1
នៅក្នុង​ទីតាំង​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​នៃ​ទំនាញ​លើស​ពី​ចំណុច​ក​ណ្តា​ល​ទំនាញ​រាងកាយ​មូលដ្ឋាន​, ដូច្នេះ​សាច់ដុំ​ដងខ្លួន​មិន​អាច​រក្សា​តុល្យភាព​ក្នុង​រាងកាយ​ជា​ធម្មតា​។ វិធី​ងាយស្រួល​បំផុត​ដើម្បី​ការពារ​ផលវិបាក​ណា​មួយ​គឺ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​អង្គុយ​នេះ​ទៅ​ជា​ទម្លាប់​ទៅ​ហើយ​។ ហេតុនេះ​ហើយ​បាន​ជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កូន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​អង្គុយ​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​នេះ​ទេ​ប៉ុន្តែ​ព្យាយាម​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួក​គេ​ឱ្យ​អង្គុយ​ជាមួយ​នឹង​ជើង​របស់​ពួក​គេ​ងើប​ឡើង​។ ប្រភពyourstylishlife


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។