មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ចង់​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​អនាគត​អាជីព​និង​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ពួក​គេ​; រឿង​នេះ​យើង​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​បំផុត​គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់​ជីវិត​របស់​យើង​យ៉ាងម៉េចនោះ​។ តាម​ពិត​យើង​ចង់​ដឹង​អំពី​បុគ្គល​នេះ​សូម្បី​មុន​ពេល​យើង​ជួប​។
ជា​សំណាង​ល្អ​, អ្នកគឺ​មិន​ចាំបាច់​សម្រាប់​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​អ្វី​ដែល​ជីវិត​ស្នេហា​របស់​អ្នក​ដែលខ្លូនចង់បាននិងមានក្នុងពេលអនាគតផងដែរ។ អ្នក​អាច​អាន​រឿង​រ៉ាវ​ស្នេហា​របស់​ខ្លួន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទ​​ាល់​របស់​អ្នក​ដោយ​គ្រាន់​តែ​សម្លឹង​មើល​នៅ​បន្ទាត់​ដំបូង​បំផុត​ដែល​នៅ​ក្រោម​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​។ វា​ជា​បន្ទាត់​ដែល​ប្រាប់​យ៉ាង​ច្រើន​អំពី​ស្ថានភាព​ទំនាក់​ទំនង​និង​អា​ពា​ហ៍​ពិពាហ៍​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​របស់​អ្នក​។ឥឡូវ​នេះ​វា​ជា​ពេល​សម្រាប់​អ្នក​ដើម្បី​រក​មើល​នៅ​ក្នុង​បាត​ដៃ​របស់​អ្នក​និង​មើល​ឃើញ​នូវ​អ្វី​ជាស្នេហា​របស់​អ្នក​មាន​នៅ​ក្នុង​ឃ្លាំង​សម្រាប់​អ្នក​ហើយ​!
1451008717.1
3 ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា​នៃ​បន្ទាត់​ដូង

1 បន្ទាត់​នេះ​មាន​កម្ពស់​ដូចគ្នា​។
នេះ​មាន​ន័យ​ថា​គូ​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចូលចិត្ត​និង​ទទួល​យក​ដោយ​គ្រួសារ​របស់​អ្នក​។
2 បន្ទាត់​ស្ដាំ​ដៃ​គឺ​ខ្ពស់​ជាង​មុន​។
នេះ​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​ត្រូវ​បាន​មិន​ដូច​ខាង​ក្រោម​ស្ដ​ង់​ដា​រ​ក្នុង​សង្គម​និង conventionally​, ប៉ុន្តែ​អ្នក​ជា​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​បេះដូង​និង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ប្រាប់​អ្នក​ឱ្យ​ធ្វើ។ បន្ទាត់​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ​គឺ​ខ្ពស់​ជាង​មុន​។
3 បន្ទាត់​ខាងឆ្វេង​ដៃ​គឺ​ខ្ពស់​ជាង​មុន​។
នេះ​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​មាន​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​និង​ការ​រក​ឃើញ​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​វិធី​មិន​ធម្មតា​នោះ​ទេ​។ប្រភពmyilifestyle


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។