ចូលមើលបន្ទាត់ខ្សែកដៃទាំងអស់គ្នាមើល តើមានប៉ុន្មានដែរ?នៅខាងក្រោមនេះនិងប្រាប់ពីអត្តន័យយ៉ាងម៉េច!!
បន្ទត់ខ្សែមួយមួយចំនួនដល់គេតែងចំណំថានិងមានលាភ ដូចជាសុខភាពល្អ ជីវិតទទួលបានរង់រឿង ហើយមានគ្រឿងមានតម្លែងពាក់ទៀតផង!!!
ចង់ដឹងទេ?
សំរាប់ចំនួនបន្ទាត់ខ្សែកដៃដែលគេអោយចំណំទៅលើរយះពេលជិវិតដែលមិនបាក់បែកមាន៤:
-ខ្សែកដៃទីមួយកំណត់សម្គាលថារយះពេលជីវិត២៣ទៅ២៨ឆ្នាំ
-ខ្សែកដៃទីពីរកំណត់សម្គាលចន្លោះជិវិតរស់នៅជាមួយគ្នាពី៤៦ទៅ៥៦ឆ្នាំ
-ខ្សែកដៃទីបីដែលលេចឡើងកំណត់សម្គាលជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នាចន្លោះ៦៩ទៅ៨៨ឆ្នាំ
-ខ្សែកដៃទីបួនគីកំណត់សម្គាលទៅលើអាយុរបស់ខ្លួនតែ៨០ឆ្នាំទើបបែក
នេះជា ទូទៅ ខ្សែដៃជាធម្មតាមានពីរទៅបីដែលច្រើនមាន ។ មានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលក្នុងនោះខ្សែទីបួន បន្ទាត់កដៃទីមួយ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សែកដៃ នៃ ចរិតពាលនៃពួកគេ ។ បន្ទាត់ច្បាស់លាស់និងជ្រៅបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនិងមានកាយសម្បទាល្អ ប្រសិនបើបន្ទាត់ដំបូងគឺសំណុំបែបបទតិចតួចនិងមិនច្បាស់លាស់, វាបង្ហាញថានរណាម្នាក់មានបណ្ដោយខ្លួនមិនប្រុងប្រយ័ត្ន។ វាបានបង្ហាញថា អ្នកប្រឈមមុខនិងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកផ្ទាល់។
Count-Your-Bracelet-Lines-On-the-Wrist...-How-Many-Heres-What-It-Means (1)
ខ្សែកដៃទីមួយអាចតំណាងឱ្យបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់។ ចំពោះស្ត្រី បើបន្ទាត់ខ្សែកោងខាងលើចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បាទដៃឬប្រសិនបើវាគឺនៅក្នុងតំណភ្ជាប់ដាច់នេះអាចបង្ហាញពីបញ្ហារោគស្រ្តី – ការលំបាកនៅក្នុងការផ្តល់កំណើតឬមានកូន, Mens អវត្តមាន។ ចំពោះបុរសវាអាចបញ្ជាក់បានថាអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រពេញប្រូស្តាតទឹកនោមឬបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជ។

អត្តបទ អូនដាk79

ប្រភពmyilifestyle


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។