សូមមើលការណែនាំខាងក្រោម៖ការរលុងទ្វារមាស “ជាផ្នែកមួយរបស់ស្ត្រី” គឺជាអ្វីមួយដល់គិតថាអៀនខ្មាសបន្តិច ហើយតែ ជាធម្មតាប៉ះវាពាល់ដល់ដល់ទីជម្រៅមួយដែលគួរយល់។ អានអត្ថបទនេះនិង ឃើញប្រសិនបើតំបន់ជម្រៅរបស់ទ្វាមាសនៃឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាធូរលុងនេះហើយជាបញ្ហា។
មានវិធីពីរយ៉ាងដល់ស្ត្រីរីកធំរលុងទ្វាមាស់នោះគឺ:
១ ដោយព្យាយាមបញ្ចូលរបស់ផ្សេងៗធំពេកដែលបណ្តាល់អោយសាច់ដុំកន្ត្រាក់ដាច់ផ្ទៃស្រទាប់ទ្វាមាស់ ឬ សម្រេចកាមដោយប្រើម្រាមដៃបញ្ចូលទើបធ្វើអោយធូរលុង។
២ ដោយព្យាយាមសម្រេចកាមដោយលូកម្រាមដៃចូលក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏បណ្តាលដោយដាច់ផ្នែកស្រទាប់ទ្វាមាសរបស់ខ្លូនដែរ។
ហើយស្ត្រីក៏មិនចាំបាច់បារមភដែលប្រសិនបើជួបបញ្ហាបែបនេះនោះ។
private-part
=ដោយស្រាយ ៖
មានបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលអ្នកអាចអនុវត្ត, ដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងរឹតបន្តឹងសាច់ដុំរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលខ្លីមួយ។
-រមៀតបន្ធូបន្ធយ
ដោយគ្រាន់តែឆុងតែនៃឱសថនេះដែលអាចជួយពង្រឹងផ្នែក ផ្នែកឯកជនរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែថែមទាំងជញ្ជាំងស្បូននិងជាលិកាឆ្អឹងអាងត្រគាកនោះទៀត។
-ដើមឈើអុក Gall
herbthat នេះមានប្រភពមកពីប្រទេសថៃដែលមានសមាសធាតុដែលមានអនុភាពធូស្រាលរបស់ស្រទាប់និងប្រេងរំអិលការពារមិនអោយរីករលុង។ វាច្បាស់ណាស់ថានឹងជួយអ្នកក្នុងការរឹតបន្តឹងជញ្ជាំងស្រទាបនៃចំណែកឯកជនរបស់អ្នក។
– Gooseberries

ការបត់បែនខ្លាំងនិងទន់ដែលអ្នកគួរពុះធ្វើវាជាមួយgooseberries នៅក្នុងទឹក។ រក្សាទុក ឪសថទឹកបានធ្វើនៅក្នុងដបមួយ។ អនុវត្តវានៅលើចំណែកឯកជនរបស់អ្នកខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងងូតទឹក។

ប្រភប ៖ healthadvisor-team


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។