គេបានវិភាគឃើញថាមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានអាយុពី 15-24 ឆ្លងមេរោគ​ កាមរោគមានការកើនឡើង។ នេះមានន័យថា កង្វះនៃការយល់ដឹងអំពីយុវជនឥរិយាបថផ្លូវភេទនិងការការពារជំងឺដោយប្រើប្រាស់ស្រោម។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថាមនុស្សវ័យជំទង់ដែលមានការយល់ដឹងនៃការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាមួយមិត្តស្រីឬគូស្នេហ៍គឺមានតិចទើមធ្វើអោយមនុស្សមួយចំនួនធំកើតនិងឆ្លងជំងី។នៅក្នុងការផ្ទុះនៃការកើនឡើងការឆ្លងមេរោគកាមរោគនេះគឺ ផលប៉ះពាល់លើសុខភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះមានទំហំធំ។ នៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ភាគច្រើនកើតមានទៅដៃគូក្មេងដោយមិនបានយល់ដឹងច្បាស់ពឺសុខភាពផ្លូវភេទដោយនាំគ្នាប្រព្រឹតដោយមិនបានប្រើប្រាស់ស្រោម​ ហើយក្រសួងគ្រប់គ្រងជំងឺនេះចង់អោយយុវវ័យក្មេងយល់ដឹងជាសាធារណៈនៃការការពារខ្លួនឯង។ ជាមួយសំរាម ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឱ្យមានការរួមភេទ។ លើសពីនេះទៀតដើម្បីជៀសវាងការរួមភេទគ្មានសុវត្ថិភាព។ គួរអនុវត្តស្រោមអនាម័យជាមួយអ្នកជានិច្ច។ និងការប្រើស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលដែលពួកគេមានការរួមភេទ។ ប្រសិនបើមានការធ្វេសប្រហែសមិនបានព្យាបាល និងហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគនេះ ស្រោមអនាម័យអាចជួយការពារការមានផ្ទៃពោះ។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍ផងដែរ។សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្យាករថាចំនួនមនុស្សដែលបានឆ្លងមេរោគផ្លូវភេទបានបញ្ជូនថ្មី។ ថាពិភពលោកនេះបានឆ្លងមេរោគប្រមាណជា 499 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានឆ្លងការសម្ភាសន៍កាមរោគពាន់លានដុល្លារ។
EyWwB5WU57MYnKOuX2C7q5plb6uXCp5QETxWGfLcaOMZf2ijiJ8kx4


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។