បុរសជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដែលកើតមានជុំវិញការមករដូវរបស់ស្រ្តីនោះទេ។ អត្ថបទនេះនឹងអប់រំបុរសឲ្យដឹងរឿងមួយចំនួនដែលខ្លួនត្រូវដឹងនឹងធ្វើចំពោះស្រ្តីដែលជាមិត្តស្រី ឬ ភរិយាក្នុងអំឡុងពេលនាងមានរដូវ៖

1. ស្រ្តីនឹងមានអារម្មណ៍មួរម៉ៅ ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង គេងមិនលក់ស្រួល រមួលក្រពះខ្លាំង(ពេលខ្លះអាចរមួលរហូតដល់ធ្វើឲ្យផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយស្ពឹកក៏មានដែរ) បុរសត្រូវយកអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យបានច្បាស់។

2. ត្រូវចេះនិយាយសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិ និងសម្រស់របស់នាង ដើម្បីធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ល្អ និងស្រស់ថ្លាឡើងវិញ។

3. ជួយធ្វើការងារផ្សេងៗរបស់នាងឲ្យបានច្រើន ដើម្បីឲ្យនាងសម្រាក់ឲ្យបានច្រើន។
12472238_510585659123160_6595292266951228081_n


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។