ថ្មីនេះៗ អ្នកនាង ឆយី បានឡើងបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី «ស៊ីអារម្មណ៍» របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដែលជាការបង្ហាញវត្តមានដើម្បីរៀបរាប់ពីជីវិតពិតដែលជួបព្យុះបក់បោកស្នេហាមិនសមប្រកប ហើយត្រូវសម្រាលកូនម្នាក់ឯងដោយគ្មានស្វាមីនៅក្បែរ ថែមទាំងកូននោះកើតមិនគ្រប់ខែត្រូវចិញ្ចឹមនៅក្នុងកែវទៀត ។


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។