ភ្នំពេញ:នៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ផ្សារទំនើបសុរិយាមានការជួសជុល ដើម្បីធ្វើការកែលំអរ ខ្ឡះនៅក្នុងផ្សារ ។តែយ៉ាងណាក៏ដោយរោងភាពយន្ត

របស់ក្រុមហ៊ុន Platinum Cineplex នៅតែដំណើរការជាធម្មតា ដើម្បីចាក់បញ្ខាំងភាពយន្តថ្មីៗជួន ទស្សនេកជនក៏ដូចជាមិត្តៗយុវវ័យផងដែរ។
13754362_1031746510273670_7811895117979202300_n

សំរាប់ព៏ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន  Platinum Cineplex តាមរយះ

Website : www.platinumcineplex.com.kh

Facebook : https://www.facebook.com/PlatinumCineplexCambodia

 


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។