ពានរង្វាន់អូស្ការគឺជារង្វាន់ ដែលត្រូវបាន រៀបចំប្រចាំឆ្នាំ ក្នុង រយៈ ពេលមួយឆ្នាំ ទើបបាន ជំរើស អ្នកដែល​សាក​សម​ ក្នុង​ការ​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​នេះ​នេះ​ជា​លើក​ទី​៨៤​ឆ្នាំ​ដែល​កម្ម​វិធី​ពាន​រង្វាន់​អូស្ការ (Oscars) ​បាន​រៀប​ចំឡើង​​ដោយ​លោក​ (Eddie Murphy) នឹង​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​កម្ម​វិធី​ នឹង​ជា​អ្នក​ទទួល​ពាន​រង្វាន់ផងដែរ។​

លោក​អ៊ីវ៉ាឌ​រីហ្គិន​អ៊ីឌី​ម៉ាហ្វ៊ី ​(Edward Regan Eddie Murphy) គឺជាតារាកំប្លែង ជនជាតិ អាមេរិក​និងជាសិល្បះករ, ជាអ្នកនិពន្ត,​អ្នកចំរៀង,​ ជាអ្នកដឹកនាំរឿង​ និងជាតន្រ្តីករ ផងដែរ​ ក្នុងខួបលើក ទី៨៤នេះ​ គឺ​ពិត​ជា​សាក​សម​ចំពោះ​ លោក​ខ្លាំង​ណាស់​​ក្នុង​ឆាក​ជីវិត​របស់​លោក​ ធ្លាប់​បាន​ទទួល​ស្នា​ដៃ​ជា​ច្រើន ​នៅ​ក្នុង​អាជីព​របស់​គាត់​ដូច​ជាធ្លាប់បានយកឈ្នះ ក្នុងកម្មវិធី​ (Golden Globe Award) ជាដើម។

​កម្មវិធីទទួលពាន​រង្វាន់​ របស់​អូស្ការ ​(Oscars)​ ធ្លាប់​បាន​ប្រគល់​ពាន​រង្វាន់​យ៉ាង​ច្រើន​ចំពោះ​កីឡាករ,​តន្រ្តីករ​,​តារា​ភាព​យន្ត​ជាច្រើន​រួច​មក​ហើយ​ដូច​ជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​2011​បាន​ទទួលដោយ​លោក ​(James​ Franco​/Anne​ Hathaway), ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០​អ្នក​ទទួល​គឺ​ (Alec​​ Baldwin​/Steve Martin), ​ក្នុងឆ្នាំ​២០០៩​អ្នក​ទទួល​គឺ ​(Jon ​Stewart) និង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៧​គឺ​លោក​ (​Ellen​ DeGenere​s) ​ហើយ​នេះ​ជា​លើក​ទី​៨៤​ហើយ​ដែល​តំរូវ​អោយ​លោក​(Eddie​ Murphy)​ ជា​អ្នក​ទទួល​ក្នុង​ពេល​ខាងមុខនេះ៕


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។