ឆ្លើយសំនួរនេះនឹងមានឱកាស ឈ្នះស្រោមទូរស័ព្ទ iPhone3, iPhone4, Samsung SIII ឬ Galaxy Note មួយរង្វាន់។

ចំលើយជ្រើសរើសៈ

  1. ព្រះរាជអាជ្ញា
  2. មេធាវី
  3. ចៅក្រម
  4. ក្រឡាបញ្ជីរ

ដើម្បីចូលរួមក្នុង​ការ​ចាប់​រង្វាន់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ប្រិយមិត្ត​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ចំលើយ​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ​​ហើយ​​វាយ​​បញ្ចូល​​ទៅ​​ក្នុ​​ង​​ប្រអប់់ Facebook Comment ឬ Comment ខាងក្រោម៕

ចំលើយសំរាប់សំនួរមុនគឺ ២. សេះសមុទ្រ។

សូមសំណាងល្អ!


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។