តារាស្រី​ ហូលីវូឌគឺនាង​ នីនា​ ឌូប្រិវ ​(Nina Dobrev)​ បាន​សារ​ភាព​ថា​ នាង​ឈឺ​ក្បាល​នៅ​ពេល​ដែល​ អ្នក​គាំ​ទ្រ​ជា​ច្រើន​បាន​មក​សួរ​នាង ​អំពី​ការ​ចូល​រួម ​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ​កំរាល​ព្រុំពណ៌​ក្រហម (Red Carpet) ​​ដែល​រូប​នាង​ចូល​រួម​ជា​មួយ ​លោក​​​អាន ​ស៊ុម័រ ហូលឌឺ ​(​Ian Somerhalder)។​

អ្នក​គ្រាំ​ទ្រ​រួប​នាង​ក្នុង​ក្នុង​កម្ម​វិធី ​(Vampire​ Dianries) បាន​មក​ជជីក​សួរ​ដល់​រូប​នាង​ដែល​រូប​នាង​ ត្រូវ​បាន​លោក ​អាន​ ស៊ុម័រ​ហូលឌឺ​ (​Ian Somerhalder)​ នាំ​នាង​ចូល​ ក្នុង​កម្ម​វិធី​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ (Red ​Carpet)​ ដែល​ជា​កម្ម​វិធី​មួយ​និយាយ ​អំពី​គូ​ស្នេហ៍​របស់ដៃគូ​ ក៏ដូចជាប្រវត្តិជួបគ្នាជាដើម។​

ចំណែកលោក​អាន​ស៊ុម័រហូលឌឺ ​(​Ian Somerhalder)​ គឺ​ជា​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​សញ្ជាតិ​អាមេរិក​ដែល​រូប​លោក​ មាន​ការ​ងារ ​ជា​អ្នក​ផលិត​កម្ម​វិធី​សំរាប់​ទូរ​ទស្សន៍​ដោយ​សព្វ​ថ្ងៃ​រូប​លោក​ កំពុង​តែ​មាន​ភាព​ល្បី​ល្បាញ​ នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ទូរ​ ទស្សន៍​ មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា៖​ (​Boone Carlyle)​ និង​កម្មវិធី​ (Vampire Diaries​) ជាដើម៕


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។