តារាបង្ហាញ​ម៉ូតភេទស្រី​គឺនាង​ ហ្វូប៊ី​ ចេនី​ អីលីសាបិត ​តូហ្គីន​ (Phoebe Jame Elizabeth Tonkin) បាន​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ ស៊ិច​ស៊ីជាង​គេ ​ក្នុង​ចំណោម ​តារា​ស៊ិ​ស៊ី​ទាំង១២​រូប ​ដែល​ជា​តារា​ដ៏​ពេញ​និយម ​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ ទូរទស្សន៍ ​​(The Seret ​Circle) ​ជា​មួយ​នឹង​គេហទំពូ័រ ​(HollywoodLife.com)។

តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​​ នាង​ ហ្វូប៊ី​ ចេនី​ អីលីសាបិត ​តូហ្គីន ​(Phoebe ​Jame​ Elizabeth ​Tonkin) ​គឺមាន​សញ្ជាតិ​ អូត្រាលី​(Australia) ​ដែល​រូប​នាង​បាន​ល្បី​មុន​ដំបូង​បង្អស់​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ទូរទស្សន៍ ​(H2O: Just Add Water)។​

គួរ​រំលឹង​ផង​ដែរ​ថា តារា​ដែល​មានភាព​ ស៊ិច​ស៊ី ទាំង​១២​នាក់នោះ​មានដូច​ជា៖ ​​(​Anna​ Paquin,​ Alexandra ​Chando,​ Mariska Hargitay,​ Minka ​Kelly, ​Rachael ​Taylor, ​MaggieQ,​Sarah ​Michelle ​Gellar, ​Nina ​Dobrev, ​Emily Deschanel, ​Emily ​Vancamp,​ Annie Iionzeh)៕


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។