របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​លីកាដូ​ប្រចាំ​ខែ​កក្កដា​បានបង្ហាញ​ថា អ្នកទោស​នៅ​ពន្ធនាគារ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន
​ការកើនឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង ដែល​នាំឲ្យ​មាន​ការចង្អៀត​ណែន​។ គិត​មក​ត្រឹម​ខែ​មេសា នៅ​កម្ពុជា ​មាន​អ្នកទោស​ក្នុង
​ពន្ធនាគារ​​សរុបជាង ១៥.០០០ នាក់​។តាម​ចំណុះ​ ​ពន្ធនាគារ​​សព្វថ្ងៃ អាចដាក់​អ្នកទោស​បាន​ត្រឹមតែ​ជាង
៨.០០០ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​។

របាយការណ៍​លីកាដូ បង្ហាញថា ការ​ចង្អៀត​ណែន​ខ្លាំង​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយសារតែ​រដ្ឋាភិបាល
​​មិន​ទាន់​មាន​ចំណាត់ការ​អ្វី​ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ​ យុត្តិធម៌ ដែល​ពឹងផ្អែក​ទាំងស្រុង លើ​ការ​ឃុំឃាំង​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​។

ម្យ៉ាងទៀត ការដាក់​ឃុំឃាំង ក្នុង​ពន្ធនាគារ គឺជា​វិធី ដែល​បាន​កំណត់​សម្រាប់​អនុវត្ត​ស្ទើរ​គ្រប់​បទ​ល្មើស​ទាំងអស់
ដោយ​គិត​ចាប់​ពី​ករណី​លួច​មាន់ រហូត​ដល់​ករណី​ឃាតកម្ម។

ការឃុំខ្លួន​បណ្តោះអាសន្ន​ដើម្បី​រង់ចាំ​សវនាការ
ក៏​នៅតែ​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​យ៉ាងច្រើន​។ វិបត្តិ​នៃ​ភាព​ចង្អៀត​ណែន​ខ្លាំង​របស់​អ្នកទោស​នៅ​កម្ពុជា ត្រូវបាន
​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែល​ទទួលបន្ទុក​គ្រប់គ្រង​ពន្ធនាគារ​បាន​លើកឡើង​ថា កំណើន​អ្នក​ជាប់​ពន្ធនាគារ
ដោយសារតែ​ការបង្ក្រាប​បទល្មើស​។


បញ្ចេញមតិរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែលម្អ និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បណ្តាញសង្គមខ្មែរយើង ។